Therapie

Ervaringsgericht

Ervaringsgerichte psychosociale therapie is een vorm van gestalttherapie. Soms doe je ervaringen op in je leven waardoor je vast komt te zitten. Je krijgt allerlei klachten zoals angst, depressieve gevoelens, verslavingsproblemen. Dit zijn signaalgevers dat er iets niet lekker loopt in ons leven. Deze klachten ontstaan omdat we op een bepaalde manier aan het overleven zijn en niet meer goed weten hoe te leven.
In therapie gaat de therapeut met je op zoek naar deze overlevingspatronen in het hier en nu. Hoe deze patronen zijn ontstaan kan een onderdeel zijn van de therapie, maar hoeft niet persé. Als ervaringsgericht therapeut ga ik gelijk aan de slag zonder lange intake-procedures. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen is jouw systeem (belangrijke anderen) belangrijk in de therapie en kunnen ze uiteraard in overleg betrokken worden. Uiteindelijk is jouw eigen leven de belangrijkste plek waar je moet dealen met de moeilijkheden in je leven. 

Gestalttherapie
Gestalttherapie is de therapie van het contact. Veelal komen de problemen juist naar voren in
contact met anderen. In de therapie wordt er gewerkt aan bewustwording van oude patronen en
onderzoeken wat er nodig is om deze om te buigen, en zo een positieve ervaring op te doen.
Mensen komen vaak in therapie om te veranderen. Mijn streven is juist mensen helpen meer zichzelf te worden.